Chi tiết sản phẩm

  • Thông

– che điểm điểm, có 35, che không
– điểm số: 1 KHÔNG – 1 NC
– màu sắc: xanh
– trọng điểm: Idec – Nhật Bản

  •  Phần mềm phần mềm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0967.412.486 Zalo
anh
anh