Chi tiết sản phẩm

Mô tả: chuyển mạch phi 16 3 vị trí

2 cặp tiếp điểm

Kích thước: Phi 16

Xuất xứ: Idec Izumi

Bảng lựa chọn sản phẩm

:

 

Kích thước:

0967.412.486 Zalo