Chi tiết sản phẩm

Mô tả: Chuyển mạch 3 vị trí

loại:vuông

2 cặp tiếp điểm

Kích thước: Phi 16

Xuất xứ: Idec Izumi

 

 

Kích thước:

0967.412.486 Zalo