Chi tiết sản phẩm

KL ❶

SA-P1: Đẩy pít tông SA-P2: Pít tông con lăn SA-L1: Pít tông đòn bẩy
SA-L2: Cần trục lăn SA-L4: Đòn bẩy tải biến SA-L3: Cần lăn biến thiên
LA-P1: Đẩy pít tông LA-P2: Pít tông thước LA-L1: Pít tông đòn bẩy
LA-L2: Cần lăn LA-L4: Đòn bẩy tải biến LA-L3: Cần lăn biến thiên
MA-P1: Đẩy pít tông MA-P2: Pít tông con lăn MA-L1: Pít tông con lăn
MA-L2: Cần lăn MA-L4: Đòn bẩy tải biến MA-L3: Cần lăn biến thiên

 

 

 

0967.412.486 Zalo
anh
anh