Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm Module counter QD62 Mitsubishi
Loại  High-Speed Counter QD62
Số kênh  2 kênh
Tốc độ đếm  200kpps, 100kpps, 10kpps
Tín hiệu đầu vào  5/12/24 V DC, 2 ~ 5mA
Đầu vào bên ngoài  5/12/24 V DC, 2 ~ 5mA
Sử dụng cho Module  A6CON1, A6CON2, A6CON3, A6CON4
Kiểu đầu ra  Transistor (Sink)
0967.412.486 Zalo
anh
anh