Chi tiết sản phẩm

– Số trục kiểm soát: 8 trục
– Dữ liệu định vị: 32 dữ liệu / trục
– Đơn vị điều khiển: pulse
– Kết nối với SSCNET III
– Xuất xứ: Mitsubishi – Japan

0967.412.486 Zalo
anh
anh