Chi tiết sản phẩm

– Số trục kiểm soát: 1 trục
– Dữ liệu định vị: 600 dữ liệu / trục
– Đơn vị điều khiển: mm, inch, degree, pulse
– Connector: 40-Pin
– Kết nối với SSCNET
– Xuất xứ: Mitsubishi – Japan

0967.412.486 Zalo
anh
anh