Chi tiết sản phẩm

– Số trục kiểm soát: 4 trục
– 2-/3-/4 trục tuyến tính nội suy, 2 trục nội suy tròn
– Dữ liệu định vị: 600 dữ liệu / trục
– Đơn vị điều khiển: mm, inch, degree, pulse
– Connector: 40-Pin
– Kết nối với SSCNET III
– Xuất xứ: Mitsubishi – Japan

0967.412.486 Zalo
anh
anh