Chi tiết sản phẩm

Kích thước : 40×50 mm

Nguồn cấp : 24-240vAC/DC 50-60Hz, 24-240VDC,12VDC

bộ định thời Analog

T38N-E: loại gắn mặt tủ ( bộ gá đặt cho T38N được bán riêng)

10 giây, 10 phút,10 giờ

C: Giới hạn thời gian: 2x 1c

 

 

0967.412.486 Zalo
anh
anh