Chi tiết sản phẩm

Relay nhiệt cho contactor Fj

-các dải nhiệt(A) từ : 0.10 – 0.15A, 0.13 – 0.20A, (0.18 – 0.27)A, 0.24 – 0.36,
0.34 – 0.52, 0.48 – 0.72, 0.64 – 0.96, 0.80 – 1.20,
0.95 – 1.45, 1.40 – 2.10, 1.70 – 2.60, 2.20 – 3.30,
2.80 – 4.20, 4 – 6, 5 – 7.5, 6 – 9, 7 – 10.5, 9 – 13

 *Dùng cho contactor :FJ-06, SK-09,SK-12

0967.412.486 Zalo
anh
anh