Chi tiết sản phẩm

Relay nhiệt cho contactor SC

-các dải nhiệt(A) từ :0.10 – 0.15, 0.13 – 0.20, 0.15 – 0.24, 0.20 – 0.30, 0.24 – 0.36,
0.30 – 0.45, 0.36 – 0.54, 0.48 – 0.72, 0.64 – 0.96, 0.80 – 1.20,
0.95 – 1.45, 1.40 – 2.20, 1.70 – 2.60, 2.20 – 3.40, 2.80 – 4.20 ,
4 – 6, 5 – 8, 6 – 9, 7 – 11, 9 – 13, 12 – 18, 16 – 22

*Dùng cho contactor: SC-4-0, SC-4-1,SC-5-1

0967.412.486 Zalo
anh
anh